ZuFlow - Žiadanky - Preprava, Dovolenky, Služby, Dochádzka

Info o aplikácii - ZuFlow: modul Elektronické žiadanky o služby


   Modul slúži na podanie a spracovanie žiadosti o služby.

Postup spracovania žiadasti

Kroky žiadosti:

 • Nová - pracovník zadá žiadosť,
 • Spracovanie - spracovanie zodpovedným pracovníkom, doplní údaje, pridelí pracu pracovníkovi,
 • Práca - vykonávanie práce
 • Vykonaná - ukončenie prác, doplnenie rozpisu použitého materiálu,
 • Storno - stornovaná žiadanky

Podstavy žiadosti v každom kroku:

 • first - žiadanka bola posunutá do ďalšieho spracovania, v danom kroku ju ešte nikto neotvoril ani needitoval, nasledujúci podstav (open, edit)
 • open - už otvorená žiadosť oprávneným užívateľom, nasledujúci podstav (edit)
 • edit - žiadosť už bola editovaná v danom kroku, nasledujúci podstav (sign) alebo možnosť možne posunúť na ďalšie spracovanie (Spracovanie,Práca,Vykonaná)
 • sign - podpísana žiadosť, možne posunúť na ďalšie spracovanie (Spracovanie,Práca,Vykonaná)

Možnosť práce so žiadankou:

 • Zobraz - zobraziť žiadanky
 • Oprav - editácia žiadanky
 • Vymaž - vymazanie žiadanky
 • Storno - stornovanie žiadanky
 • Podpis - podpísať žiadanku elektronickým podpisom
 • Ďalší krok - posunúť žiadanku na ďalšie spracovanie, do ďalšieho kroku,
 • Tlač - zjednodušený formát zobrazenia žiadanky, vhodný na tlač

Voľby

Voľby pre užívateľa
 • nová žiadanka - zadanie novej vlastnej žiadanky,
 • moje žiadanky - výpis vlastných žiadaniek,
Voľby pre spracovateľa
 • hľadaj žiadosti - rozšírené vyhľadávanie v žiadankách ,
 • čakajú - spracovanie - výpis žiadaniek čakajúcich na spracovanie,