ZuFlow - Žiadanky - Preprava, Dovolenky, Služby, Dochádzka

Info o aplikácii - ZuFlow: modul zapozicky


Postup spracovania žiadanky

Kroky žiadanky:

 • Nová - pracovník zadá svoju žiadanku na prepravu,
 • Schválenie - vedúci pracovník schváli, prípadne zamietne žiadanku,
 • Neschvalena - po zamietnuti vedúcim pracovníkom
 • Zrušená - zrušenie jazdy autodopravou, (nie je voľné auto,...)
 • Storno - stornovaná žiadanky

Podstavy žiadanku v každom kroku:

 • first - žiadanka bola posunutá do ďalšieho spracovania, v danom kroku ju ešte nikto neotvoril ani needitoval, nasledujúci podstav (open, edit)
 • open - už otvorená žiadanka oprávneným užívateľom, nasledujúci podstav (edit)
 • edit - žiadanka už bola editovaná v danom kroku, nasledujúci podstav (sign) alebo možnosť možne posunúť na ďalšie spracovanie (Schválenie,Doprava)
 • sign - podpísana žiadanka, možne posunúť na ďalšie spracovanie (Schválenie,Doprava)

Možnosť práce so žiadankou:

 • Zobraz - zobraziť žiadanku
 • Oprav - editácia žiadanky
 • Vymaž - vymazanie žiadanky
 • Storno - stornovanie žiadanky
 • Podpis - podpísať žiadanku elektronickým podpisom
 • Ďalší krok - posunúť žiadanku na ďalšie spracovanie, do ďalšieho kroku,
 • Tlač - zjednodušený formát zobrazenia žiadanky, vhodný na tlač

Voľby

Voľby pre užívateľa
 • moje žiadanky - výpis vlastných žiadaniek,
 • nová žiadanka - zadanie vlastnej novej žiadanky,
Voľby pre schvaľovateľa
 • hľadaj žiadanky - rozšírené vyhľadávanie v žiadankách ,
 • čakajú - schválenie - výpis žiadaniek čakajúcich na schválenie, ktoré možem odsúhlasiť,