ZuFlow - Žiadanky - Preprava, Dovolenky, Služby, Dochádzka

Info o aplikácii - ZuFlow: modul dovolenkové lístky


   Modul slúži na podanie a spracovanie žiadosti o dovlenku.

Postup spracovania žiadasti

Kroky žiadosti:

 • Nová - pracovník zadá žiadosť o dovolenku,
 • Schválenie - vedúci pracovník schváli, prípadne zamietne žiadosť,
 • Neschvalena - po zamietnuti vedúcim pracovníkom
 • Dovolenka - schválená dovolenka, export dát do dochádzky
 • Storno - stornovaná žiadanky

Podstavy žiadosti v každom kroku:

 • first - žiadanka bola posunutá do ďalšieho spracovania, v danom kroku ju ešte nikto neotvoril ani needitoval, nasledujúci podstav (open, edit)
 • open - už otvorená žiadosť oprávneným užívateľom, nasledujúci podstav (edit)
 • edit - žiadosť už bola editovaná v danom kroku, nasledujúci podstav (sign) alebo možnosť možne posunúť na ďalšie spracovanie (Schválenie,Dovolenka)
 • sign - podpísana žiadosť, možne posunúť na ďalšie spracovanie (Schválenie,Dovolenka)

Možnosť práce so žiadosťou:

 • Zobraz - zobraziť žiadosť
 • Oprav - editácia žiadosti
 • Vymaž - vymazanie žiadosti
 • Storno - stornovanie žiadosti
 • Podpis - podpísať žiadosť elektronickým podpisom
 • Ďalší krok - posunúť žiadosť na ďalšie spracovanie, do ďalšieho kroku,
 • Tlač - zjednodušený formát zobrazenia žiadosti, vhodný na tlač

Voľby

Voľby pre užívateľa
 • nová žiadosť - zadanie novej vlastnej žiadosti o dovolenku,
 • moje žiadosti - výpis vlastných žiadostí,
Voľby pre schvaľovateľa
 • hľadaj žiadosti - rozšírené vyhľadávanie v žiadostiach ,
 • čakajú - schválenie - výpis žiadostí čakajúcich na schválenie, ktoré možem odsúhlasiť,