Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:netinfo

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:netinfo [2018/04/17 08:48]
lk
zu:net:netinfo [2018/04/17 15:21] (aktuálne)
lk
Riadok 11: Riadok 11:
 |Stavebná fakulta | Ing. Róbert Gabarík | 513 5507 | Robert.Gabarik@fstav.uniza.sk | |Stavebná fakulta | Ing. Róbert Gabarík | 513 5507 | Robert.Gabarik@fstav.uniza.sk |
 |Fakulta PEDaS | Pavol Ručka | 513 3059 | Pavol.Rucka@fpedas.uniza.sk | |Fakulta PEDaS | Pavol Ručka | 513 3059 | Pavol.Rucka@fpedas.uniza.sk |
-|Strojnícka fakulta | Ing. Roman Poprocký ​|  513 2562 | Roman.Poprocky@fstroj.uniza.sk |+|Strojnícka fakulta | Ing. Martin Letko |  513 2562 | Martin.Letko@fstroj.uniza.sk |
 |Fakulta špeciálneho inžinierstva | Ing. Juraj Piják | 513 6612 | Juraj.Pijak@fsi.uniza.sk | |Fakulta špeciálneho inžinierstva | Ing. Juraj Piják | 513 6612 | Juraj.Pijak@fsi.uniza.sk |
 |Fakulta humanitných vied | Ing. Martin Záborský | 513 6155 | Martin.Zaborsky@fhv.uniza.sk | |Fakulta humanitných vied | Ing. Martin Záborský | 513 6155 | Martin.Zaborsky@fhv.uniza.sk |
-|Univerzitná knižnica | Ing. Milan Pilát | 513 1451 | Milan.Pilat@ukzu.uniza.sk | 
-|Rektorát univerzity | Ing. Miroslav Brada | 513 1854 | Miroslav.Brada@uikt.uniza.sk | 
  
  
Riadok 21: Riadok 19:
  
 Informácie môžete získať na telefónnych číslach: Informácie môžete získať na telefónnych číslach:
-  * +421 905 352 884, 
   * +421 907 854 838.    * +421 907 854 838. 
  
zu/net/netinfo.txt · Posledná úprava: 2018/04/17 15:21 od lk