Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:email:klienti:android-gmail

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:stud:email:klienti:android-gmail [2018/09/27 17:54]
lk
zu:net:stud:email:klienti:android-gmail [2018/09/27 17:55] (aktuálne)
lk
Riadok 19: Riadok 19:
 {{:​zu:​net:​stud:​email:​klienti:​mobil-gmail-09.jpg?​300|}} {{:​zu:​net:​stud:​email:​klienti:​mobil-gmail-09.jpg?​300|}}
  
---+----
 [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]] [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]]
  
  
zu/net/stud/email/klienti/android-gmail.txt · Posledná úprava: 2018/09/27 17:55 od lk