Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:tv:vlc_playlist

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:tv:vlc_playlist [2018/01/30 23:03]
lk
zu:net:tv:vlc_playlist [2018/01/30 23:04] (aktuálne)
lk
Riadok 16: Riadok 16:
 \\ \\
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-02.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-02.jpg?​600|}}
  
 V ľavej časti vyberte: Playlist > Serivces Discovery ​ \\  V ľavej časti vyberte: Playlist > Serivces Discovery ​ \\ 
Riadok 22: Riadok 22:
  
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-03.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-03.jpg?​600|}}
  
 V ľavej časti rozkliknite:​ Playlist > Services Discovery \\  V ľavej časti rozkliknite:​ Playlist > Services Discovery \\ 
Riadok 29: Riadok 29:
  
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-04.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-04.jpg?​600|}}
  
 Uložiť nastavenia a reštartovať "VLC media player"​ Uložiť nastavenia a reštartovať "VLC media player"​
Riadok 45: Riadok 45:
  
  
-{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-05.jpg?​400|}}+{{:​zu:​net:​tv:​vlc-sap-05.jpg?​600|}}
  
  
zu/net/tv/vlc_playlist.txt · Posledná úprava: 2018/01/30 23:04 od lk