User Tools

Site Tools


hpc:sw:ansys:howto1

Table of Contents

ANSYS

X Server

X servery pre windows

MobaXterm

Pripojenie na grid MobaXterm

Session → SSH

server: login.hpc.uniza.sk

ANSYS

spustenie ANSYS

spustenie ANSYS na login node

$ module load ansys
$ launcher &

spustenie ansys v interktívnom režime na výpočtovom node

vytvorte si pbs skript (ansys.pbs) pre interaktivnu pracu

#!/bin/sh
# nazov vo fronte
#PBS -N ansys

# skript ziada - 1 vypoctovy nod s 12 jadrami, 7GB RAM na jadro 
#                a 12 hodin maximalny cas vypoctu
#PBS -l nodes=1:ppn=12,pmem=7gb,walltime=12:00:00

# Nazov projektu
#PBS -A UNIZA_PROJ

# vypoctova fronta - batch
#PBS -q parallel

# po ukonceni error file -  "Simple.err"
#PBS -e Simple.err

# stdout do suboru -  "Simple.result"
#PBS -o Simple.result

# zaslanie emailu -b begin, -e end, -a abort
# neposielat email (-n/none).
#PBS -m n

# zaslanie emailu na adresu
#PBS -M user@uniza.sk

# prenos nastavenia prostredia na vypoctovy nod
#PBS -v DISPLAY

# interktivne a povoli X11 forwarding
#PBS -I

spustenie interaktivnej ulohy

$ qsub ansys.pbs

po pripojeni na vypoctovy nod spustite ansys

$ module load ansys
$ launcher &
hpc/sw/ansys/howto1.txt · Last modified: 2017/03/08 14:12 by lk