Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:office365:stud

Zmeny Office 365 pre študentov

info o Office 365 budú postupne aktualizované.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a potrebu dištančného vzdelávania sme pristúpili k nasledovným zmenám pre používanie Office 365 pre študentov.

Zmeny budú realizované v období 22.3. - 24.3.

premenovanie pôvodných účtov vytváraných registráciou

Všetky pôvodné zaregistrované študentské účty s doménou @stud.uniza.sk budú presunuté pod doménu @m.stud.uniza.sk.

Študentský login sa zmení z priezvisko1@stud.uniza.sk na priezvisko1@m.stud.uniza.sk.

Všetky dáta ostanú zachované a budú naďalej dostupné pod účtom @m.stud.uniza.sk. Využívanie týchto účtov bude postupne utlmené.

nové účty synchronizované s LDAP

Vytvorené budú nové študentské účty s doménou @stud.uniza.sk. Účty budú vytvárané automaticky pre všetkých študentov a budú synchronizované so študentským univerzitnými LDAP účtami.

Správa študentského LDAP účtu a nastavenie hesla UNIZA NMS
Prihlásenie do MS Office 365 https://portal.office.comOffice 365
UNIZA NMS

zu/net/office365/stud.txt · Posledná úprava: 2020/03/22 17:11 od lk