Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:openstack:compute:images

Openstack Cloud - Obrazy pre vytváranie virtuálnych serverov - Images

Voľba : Project > Compute > Images


Cloud1

zu/net/openstack/compute/images.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:28 od lk