Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

zu:net:openstack:compute:overview

Toto je staršia verzia dokumentu!


Openstack Cloud - Prehľad využívaných prostriedkov - Overview

Voľba : Project > Compute > Overview


Cloud1

zu/net/openstack/compute/overview.1529998794.txt.gz · Posledná úprava: 2018/06/26 09:39 od lk