Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

zu:net:tv:tv_vysielanie

Toto je staršia verzia dokumentu!


Televízne vysielanie

Šírené multicastom v sieti SANET

Stiahnite si klienta VideoLAN - VLC media player

Nastavenie playlistu

Menu > Tools > Preferences… (Ctrl+P)
V ľavej dolnej časti Show settings zvoľte All

V časti:
Playlist > Serivces Discovery
zaškrtnite SAP Announcements

V časti:
Playlist > Serivces Discovery > SAP

Nastavte SAP multicast address na 233.10.47.10
zaškrtnite IPv4 SAP

zu/net/tv/tv_vysielanie.1239958960.txt.gz · Posledná úprava: 2009/04/17 11:02 od lk