Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:sw:matlab:tah:seminar

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

zu:sw:matlab:tah:seminar [2017/06/30 15:52]
lk vytvorené
zu:sw:matlab:tah:seminar [2017/06/30 15:52] (aktuálne)
lk
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Semináre ====== ====== Semináre ======
  
-== Prezentácia a príklady k semináru ​ jún 2017 ==+== Prezentácia a príklady k semináru ​jún 2017 ==
  
 [[http://​nic.uniza.sk/​download/​Matlab/​ML_uniza_06_17.zip|Prezentácia a príklady]] [[http://​nic.uniza.sk/​download/​Matlab/​ML_uniza_06_17.zip|Prezentácia a príklady]]
zu/sw/matlab/tah/seminar.txt · Posledná úprava: 2017/06/30 15:52 od lk