Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:openstack:network:floatingips

Openstack Cloud - Rezervácia verejnej ip adresy - Floating IP

Rezervácia verejnej IP adresy pre budúce priradenie k virtuálnemu serveru.

Voľba : Project > Network > Floating IP

Voľba „Allocate IP To Project“


Cloud1

zu/net/openstack/network/floatingips.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:07 od lk