Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:openstack:network:securitygroups

Openstack Cloud - Povolenie sieťovej komunikácie na virtuálny server - Security groups

Nastavenie pravidiel a povolenie IP komunikácie z verejného internetu na virtuálny server.

Voľba : Project > Network > Security Groups

Voľba „Create Security Group“ - vytvorenie novej skupiny pre pravidlá.

Pravidlo pre povolenie ssh komunikacie z IP adries univerzity.

Pravidlo pre povolenie ICMP komunikacie z IP adries univerzity.


Cloud1

zu/net/openstack/network/securitygroups.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:25 od lk