Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:bezpecnost:vpn:openvpn:instalaciaklienta-windows10

Inštalácia klienta OpenVPN

Stiahnutie klienta OpenVPN

Klienta, ktorý je potrebný na pripojenie do siete ŽU si stiahnete prostredníctvom tohto odkazu:

OpenVPN - download

Stiahnite klienta OpenVPN podľa vydania a bitovej verzie Vášho operačného systému:

  • Ak máte novší systém (napr. Windows 10), stiahnite WINDOWS 10/SERVER 2016/SERVER 2019 INSTALLER (NSIS).

Inštalácia v operačnom systéme Windows 10

Spustite stiahnutý súbor a pokračujte inštaláciou klienta - všetky voľby nechajte na default nastaveniach. Obrázky sú z operačného systému Windows 8 a v zásade sa nelíšia.

Po spustení inštalátora pokračujte kliknutím na tlačidlo „Next

V ďalšom kroku odsúhlaste licenčné podmienky a pokračujte kliknutím na „Next

V ďalšom kroku ponechajte všetko v defaultných nastaveniach a pokračujte „Next

Program nainštalujte do C:\ProgramFiles\OpenVPN a pokračujte „Install

Na poslednej obrazovke kliknite na „Finish

Na Vašej ploche uvidíte ikonu OpenVPN GUI. Ikona sa líši v závislosti od verzie operačného systému.

Vo Vašom počítači je úspešne nainštalovaný klient OpenVPN

Spustenie klienta

Každé spustenie klienta OpenVPN je nutné vykonať ako administrátor systému. Vášho klienta si nastavte podľa obrázkov nižšie.

Kliknite na ikonu OpenVPN GUI pravým tlačidlom myši a zvoľte „Vlastnosti“

V zobrazenom okne kliknite na kartu Kompatibilita a zaškrtnite voľbu Spustiť tento program ako správca. Potvrďte tlačidlom OK

Klienta OpenVPN spustie dvojklikom na ikonu. O spustení informuje ikona na paneli úloh.

Pokračujte na: Nastavenie klienta OpenVPN

zu/net/bezpecnost/vpn/openvpn/instalaciaklienta-windows10.txt · Posledná úprava: 2020/04/02 14:53 od mh