Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:bezpecnost:vpn:openvpn:pripojenievpn

Pripojenie k VPN

Spustite klienta OpenVPN.

Kliknite na ikonu šípky na Vašom paneli úloh a pravým tlačidlom myši na ikonu OpenVPN. Stlačte Connect.

Zadajte Vaše prihlasovacie údaje a Vaše heslo.

Login Heslo
Zamestnanec UPN@uniza.sk alebo OSOBNÉ ČÍSLO@uniza.sk LDAP účet
Študent UPN@stud.uniza.sk alebo OSOBNÉ ČÍSLO@uniza.sk LDAP účet

Čo je UPN?

Budete pripojený do VPN siete UNIZA.

zu/net/bezpecnost/vpn/openvpn/pripojenievpn.txt · Posledná úprava: 2020/04/24 09:36 od lk