Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:nms:radius:wifiguest

NMS - Vytváranie hosťovských učtov pre wifi

Vytvorenie nového účtu

V časti „Radius accounting“ → zvoľte „WiFi Hosť - vytvoriť účet“
Zadajte dátum od kedy bude účet platný, platnosť úctu v dňoch.

Zobrazenie vytvorených účtov

V časti „Radius accounting“ → zvoľte „WiFi Hosť - vyhľadávanie“

Zneplatnenie účtu

V časti „Radius accounting“ → zvoľte „WiFi Hosť - vyhľadávanie“
Pre aktívne účty zvoľte „Delete“.

zu/net/nms/radius/wifiguest.txt · Posledná úprava: 2016/10/03 16:11 od lk