Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

zu:net:openstack:compute:keypairs

Toto je staršia verzia dokumentu!


Openstack Cloud - Vytvorenie kľúčov - Key Pairs

Voľba : Project > Compute > Key Pairs


Cloud1

zu/net/openstack/compute/keypairs.1530001865.txt.gz · Posledná úprava: 2018/06/26 10:31 od lk