Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:openstack:compute:keypairs

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
zu:net:openstack:compute:keypairs [2018/06/26 10:31]
lk
zu:net:openstack:compute:keypairs [2018/06/26 10:38] (aktuálne)
lk
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Openstack Cloud - Vytvorenie kľúčov - Key Pairs ====== ====== Openstack Cloud - Vytvorenie kľúčov - Key Pairs ======
  
 +Vytvorenie kľúčového páru pre ssh prihlásenie do virtuálneho serveru.
  
 +<​code>​
 +ssh -i kluc1.pem centos@158.193.16.x
 +</​code>​
  
 Voľba :  Project > Compute > Key Pairs \\ Voľba :  Project > Compute > Key Pairs \\
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-01.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-01.jpg?​600|}}
 +
 +
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-02.jpg?​600|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-02.jpg?​600|}}
 +
 +Uložiť vytvorený kľúč.
  
 {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-03.jpg?​400|}} {{:​zu:​net:​openstack:​compute:​os-comp-key-03.jpg?​400|}}
zu/net/openstack/compute/keypairs.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 10:38 od lk