Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:openstack:network:networks

Openstack Cloud - Vytvorenie siete - Networks

Vytvorenie a správa privátnej siete.

Voľba : Project > Network > Networks

Vytvorenie novej privátnej siete.

Zadanie siete a masky, brány. Sieť použijeme z privátnych rozsahov 192.168.x.x, 10.x.x.x, … .

Zadanie rozsahu pridelovaných ip adries pre virtuálne serveri. DNS server je možné použiť univerzitne DNS - 158.193.48.1 158.193.1.10


Cloud1

zu/net/openstack/network/networks.txt · Posledná úprava: 2018/06/26 09:54 od lk