Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:upn

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:stud:upn [2011/10/06 12:53]
formanek
zu:net:stud:upn [2020/04/02 14:33] (aktuálne)
mh
Riadok 1: Riadok 1:
-Predpokladom korektného využívania služieb je [[zu:​net:​ecert|inštalácia certifikátu]] certifikačnej autority rezortu školstva [[http://​www.ecert.sk/​ca/​|E-cert]]. 
- 
- 
 ====== Aktivácia konta ====== ====== Aktivácia konta ======
  
 Postupujte podľa nasledujúceho návodu :  Postupujte podľa nasledujúceho návodu : 
  
-  - Prichystajte ​si svoje rodné číslo a číslo čipovej karty ISIC.+  - Pripravte ​si svoje rodné číslo a číslo čipovej karty ISIC.
   - Prejdite na [[https://​nic.uniza.sk/​nms/​ldap/​person/​activateaccountform|aktivačnú stránku Network management systému (NMS) ]]   - Prejdite na [[https://​nic.uniza.sk/​nms/​ldap/​person/​activateaccountform|aktivačnú stránku Network management systému (NMS) ]]
-  - Na aktivačnej stránke vyplňte potrebné údaje ​(vrátane kontaktu na seba!)+  - Na aktivačnej stránke vyplňte potrebné údaje ​- v poli e-mail vyplnte platný e-mail, ku ktorému máte prístup. ​
   - Po kliknutí na tlačidlo "​Aktivovať účet"​ sa Vám zobrazí výzva na zadanie hesla    - Po kliknutí na tlačidlo "​Aktivovať účet"​ sa Vám zobrazí výzva na zadanie hesla 
   - Následne sa zobrazí Vaše UPN spolu s osobným číslom. Tieto údaje Vám budú automaticky zaslané na kontaktný e-mail, ktorý ste uviedli v procese aktivácie. V prípade, že ste zadali iba telefónne číslo, budú tieto údaje zaslané na Váš nový univerzitný študentský e-mail (@stud.uniza.sk)   - Následne sa zobrazí Vaše UPN spolu s osobným číslom. Tieto údaje Vám budú automaticky zaslané na kontaktný e-mail, ktorý ste uviedli v procese aktivácie. V prípade, že ste zadali iba telefónne číslo, budú tieto údaje zaslané na Váš nový univerzitný študentský e-mail (@stud.uniza.sk)
  
-Ak si nepamätáte,​ či ste si už v minulosti konto aktivovali, vykonajte tento postup znovu-systém Vás síce upozorní, ​no nič tým nepokazíte+Ak si nepamätáte,​ či ste si už v minulosti konto aktivovali, vykonajte tento postup znovu. Systém vás upozorní, ​že účet je už aktivovaný - nič sa nepokazí
-S prideleným UPN sa k svojmu študentskému e-mailu môžete prihlásiť pomocou [[zu:​net:​stud:​email:​webmail|webmailu]] (webového rozhrania) +S prideleným UPN sa k svojmu študentskému e-mailu môžete prihlásiť pomocou [[zu:​net:​stud:​email:​webmail|webmailu]] (webového rozhrania) ​a/​alebo ​ 
-[[zu:​net:​stud:​email:​klienti|a/​alebo ​e-mailového klienta]].  ​+[[zu:​net:​stud:​email:​klienti|e-mailového klienta]].  ​
  
  
 ====== Zmena hesla ====== ====== Zmena hesla ======
  
-Zmenu hesla k vytvorenému/​aktivovanému účtu vykonáte na stránke [[http://​nic.uniza.sk/​nms|http://​nic.uniza.sk/​nms]] ​+Zmenu hesla k vytvorenému/​aktivovanému účtu vykonáte na stránke [[http://​nic.uniza.sk/​nms|http://​nic.uniza.sk/​nms]]
   - Na stránke kliknite vľavo hore na "​Prihlásenie",​ resp. "​Prihlasovací formulár"​   - Na stránke kliknite vľavo hore na "​Prihlásenie",​ resp. "​Prihlasovací formulár"​
-  - Prihláste sa do systému pomocou loginu a hesla. Ako **login** použite ​__Vaše osobné číslo__ (nájdete ho vedľa čísla krúžku po prihlásení na [[https://​vzdelavanie.uniza.sk/​vzdelavanie/​login.php|http://​vzdelavanie.uniza.sk]]) alebo __UPN__ (v tvare UPN@stud.uniza.sk) +  - Prihláste sa do systému pomocou loginu a hesla. Ako **login** použite ​vaše **UPN@stud.uniza.sk**  
-  - Vľavo medzi SSO aplikáciami vyberte //NMS 2.0// +  - Medzi aplikáciami vyberte ​**//NMS 2.0//** 
-  - Opäť vľavo pod nadpisom //LDAP manažment//​ zvoľte ​"Zmena hesla" +  - Opäť vľavo pod nadpisom ​**//LDAP manažment//​** zvoľte ​**Zmena hesla** 
-  - Vyplňte krátky formulár a kliknite na tlačidlo ​"Zmeniť heslo"+  - Vyplňte krátky formulár a kliknite na tlačidlo ​**Zmeniť heslo**
  
-====== ​Zabudnuté heslo/UPN  ====== +====== ​Zabudol som... ====== 
-[[https://​nic.uniza.sk/​nms/​ldap/​person/​forgotpass2form|Zabudli ste heslo]] ​[[zu:​net:​stud:​upn:​zabudnute_upn| alebo Vaše UPN]]?+===== UPN ===== 
 +Svoje UPN zistíte vyplenním rovnakého formulára , kde ste si už v minulosti svoj účet aktivovali. UPN je tiež vytlačené na papierovom certifikáte k Vášmu elektronickému podpisu, ktorý ste obržali pri zápise (vydaní karty ISIC). 
 +===== Heslo ===== 
 +Prejdite na [[https://​nic.uniza.sk/​nms/​ldap/​person/​forgotpass2form|formulár na zabudnuté ​heslo]] ​
  
 ====== NMS a LDAP  ====== ====== NMS a LDAP  ======
  
-__Po prihlásení sa na stránku ​[[http://​nic.uniza.sk/​nms|http://​nic.uniza.sk/​nms]] si môžete ​v systéme NMS 2.0 pod odkazom "Moje údaje"​ **nastaviť forwarding e-mail** adresu kam sa presmeruje každý nový e-mail prijatý do Vašej schránky @stud.uniza.sk ​+Po prihlásení sa do aplikácie ​[[http://​nic.uniza.sk/​nms|NMS]] si môžete pod odkazom "Moje údaje"​ **nastaviť forwarding e-mail** adresu kam sa presmeruje každý nový e-mail prijatý do Vašej schránky @stud.uniza.sk ​
  
-Tento atribút si nastavte, ak študentský e-mail z rozličných príčin nemôžete/​nechcete používať.__ +Tento atribút si nastavte, ak študentský e-mail z rozličných príčin nemôžete/​nechcete používať.
  
 Ďalšie informácie o NMS a LDAP získate na týchto stránkach : Ďalšie informácie o NMS a LDAP získate na týchto stránkach :
Riadok 41: Riadok 41:
  
 [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]] [[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]]
- 
- 
- 
zu/net/stud/upn.1317898422.txt.gz · Posledná úprava: 2011/10/06 12:53 od formanek