Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

zu:net:openstack:compute:instances

Toto je staršia verzia dokumentu!


Openstack Cloud - Správa virtuálnych serverov - Instances

Voľba : Project > Compute > Instances


Cloud1

zu/net/openstack/compute/instances.1530002423.txt.gz · Posledná úprava: 2018/06/26 10:40 od lk