Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


zu:net:stud:email

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Predchádzajúca revízia
zu:net:stud:email [2019/10/09 08:30]
zu:net:stud:email [2019/12/17 07:54] (aktuálne)
lk
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Študentský e-mail ======
 +
 +  * S prideleným UPN sa k svojmu študentskému e-mailu môžete prihlásiť pomocou ​
 +  - [[zu:​net:​stud:​email:​webmail|webmailu]] (teda webového rozhrania)
 +  - [[zu:​net:​stud:​email:​klienti|e-mailového klienta]]
 +
 +
 +  * Kapacita e-mailovej schránky je stanovená na 400MB.
 +  ​
 +===== Ako na to? =====
 +Svoj účet si musíte predovšetkým [[zu:​net:​stud:​upn|aktivovať]].
 +
 +[[zu:​net:​stud:​email:​faq|FAQ - časté problémy]] ​ \\
 +
 +[[zu:​net:​stud:​|Prejsť na hlavnú stránku STUDent]]