Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

Aktualizované návody

zu:net:ldap

Univerzitný LDAP


Warning: Návody na tejto stránke už nie sú aktualizované, použite novú informačnú stránku.


Univerzitný LDAP sa využíva na jednotnú správu užívateľských účtov.

Správa účtov v LDAP

Na správu LDAP účtu slúži aplikáca NMS, dostupná na správa LDAP databázy

Kde je možné použiť LDAP účet?

  • prístup do eduroam WiFi infraštruktúry na ŽU a participujúcich univerzitách - eduroam.uniza.sk
  • ZuFlow - žiadanky na prepravu, dovolenkové lístky - ZuFlow
  • Evidencia diplomových prác - EZP
  • Prístup čitateľa do systému univerzitnej knižnice - UK
  • e-Vzdelávanie + e-learning Žilinskej univerzity - eVzdelavanie - na prihlasovanie môžete použiť formáty UPN+heslo, UPN@uniza.sk+heslo alebo osobné číslo+heslo. Tieto informácie zistíte v aplikácii NMS.
zu/net/ldap.txt · Posledná úprava: 2021/02/11 09:58 od mh